Allmänna bestämmelser för köpeavtal i Tentest Trade OÜ:s webshop.

Tentest Trade OÜ, organisationsnummer 10908261, Läike tee 1, Rae vald, 753132, Estland, härefter "Säljaren", och kunden, härefter "Köparen", som genomför köpet i Tentest Trades webshop på adressen www.scandipro.lv och som identifierar i beställningen med sina egna personuppgifter, har som beställningsvillkor för närvarande köpeavtal kommit överens om följande:

 1. Generellt.
  1. Säljaren säljer och Köparen köper varor som är till salu i Tentest Trades webshop. Säljare och Köpare utgår i regleringen av förhållandet mellan sig från Lag om obligationsrätt och andra lagar och rättsakter som är gällande i Republiken Estland samt från det som parterna har kommit överens om i köpeavtalets allmänna bestämmelser.
  2. Säljaren har när som helst rätt att göra ändringar i de varor som erbjuds i webshopen. Säljaren har rätt ensidigt att företa ändringar i köpeavtalets allmänna bestämmelser. Säljaren har inte plikt att förutgående orientera Köparen om dessa ändringar via mejl.
 2. Priser
  1. Samtliga priser är angivna i euro exklusive moms. Moms enligt gällande lag i Republiken Lettland visas och läggs till när köpet genomföres. Säljaren har när som helst rätt att ändra priserna på varorna i webshopen.
  2. Sortiment och rabatterade priser i Tentest Trades webshop kan avvika från sortiment och rabatterade priser i andra Tentest Trade-butiker.
 3. Kundkorg och genomförande av beställning.
  1. För att kunna köpa varor måste Köparen lägga dessa i kundkorgen. Antalet av varor i kundkorgen kan ändra sig.
  2. För att gå vidare med och genomföra beställningen måste Köparen fylla i sina exakta kontaktuppgifter och välja betalningssätt.
  3. Köparen måste acceptera de allmänna bestämmelserna för köpeavtal i Tentest Trades webshop genom att bocka av i rutan och skicka iväg beställningen.
  4. Inskickade beställningar som inte är betalda inom 5 dagar annulleras.
  5. Beställningar gjorda i webshopen behandlas vardagar 8:00-17:00
 4. Betalning för beställning.
  1. I Tentest Trades webshop kan Köparen välja mellan olika betalningssätt.
  2. För varorna kan betalas med:
   1. via nätbank -Swedbank, SEBbank, LHV Pank
   2. med kreditkort - Mastercard, Maestro  och Visa
  3. När köparen väljer nätbank som betalningssätt, förs Köparen vidare till den valda banken. Köparen genomför betalning i nätbanken och trycker på knappen "Tillbaka till försäljaren" efter att betalningen har gått igenom. Om beställningen har nått fram till Säljaren, skickar Säljaren bekräftelse på detta till Köparens e-post.
  4. Om du har valt kreditkort som betalningssätt, förs du vidare så att du kan genomföra betalningen med kreditkort.
 5. Leveranstid och villkor
  1. Efter att köpeavtalet har börjat gälla och köpet har genomförts kompletteras och levereras varan.
  2. Inom 2-7 arbetsdagar från det att betalningen har kommit in på Tentest Trades konto kompletteras varan och skickas till kund.
  3. I fall att det av orsaker som inte beror på Säljaren inte är möjligt att uppfylla Köparens beställning, tar man kontakt med Säljaren och erbjuder alternativa möjligheter. Annars returneras betalningen utan fördröjning dock senast inom 14 dagar.
  4. Köparen kan välja mellan följande leveranssätt:
   1. Själv att hämta varan på Läike tee 1, Rae vald, Estland, vardagar 8:00-17:00
    1. Överlämning av de beställda varorna sker endast mot ID till den Köpare som är angivet i beställningen. Om Köparen önskar att en tredjeman ska ta emot varan, ska säljaren förutgående informeras om detta på mejl.
    2. Varan skickas med kurirfirma (inom Estlands och EU:s gränser). Efter att varan har övergivits till kurirfirman, tar kurirfirman kontakt med köparen för att precisera leveranstidpunkten. För vara och tjänst betalas 100% i förskott med banköverföring.
 6. Uppsägning av avtalet.
  1. Köparen har innan varan har levererats rätt att annullera sin beställning efter att ha beställd och betald varan. För att göra detta måste man, så fort det är möjligt, mejla sitt önskemål om annullering av beställningen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..  Av mejlet ska framgå numret på den beställning/faktura som man önskar annullera samt Köparens kontaktuppgifter.
  2. Den av köparen betalda summan förs tillbaka till samma konto utan fördröjning, dock senast 14 dagar från det att säljaren har fått veta att köparen önskar att annullera beställningen.
 7. Ångerrätt
  1. Köparen har utan att angiva orsaken inom 14 dagar rätt att säga upp avtal som har ingåtts på distans.
  2. Tidsfristen börjar gälla från dagen då varan kom fram till Köparen.
  3. Om Köparen önskar att säga upp avtalet, måske Köparen inom 14 dagar skicka ett mejl med motsvarande innebörd till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  4. Köparen måste utan fördröjning och senast 14 dagar från det att Köparen har meddelat sitt önskemål om uppsägning returnera varan till Säljaren.
  5. Köparen bekräftar att man vill säga upp avtalet.
  6. Den returnerade varan måste vara orörd, komplett, i originalförpackning och oanvänd.
  7. I fall att en vara som ska returneras har försämrats, ansvarar Köparen för den försämring av värdet som har uppstått till följd av användning på andra sätt än de som man kan övertyga sig om följer av varans natur, egenskaper och funktion. För att övertyga sig om varans natur, egenskaper och villkor bör man uteslutande behandla och använda varan som det tillåts i butiken.
  8. Kostnader som direkt är förbundna med returen av varan bärs av Köparen, bort sett från fall där varan är defekt eller inte motsvarar det beställda.
  9. Om man har använt sig av ångerrätten, betalar Tentest Trade tillbaka den köpeskilling som köparen har betald med rätt att göra avdrag för utgifter under punkt 7.7 och 7.10. Köpeskillingen returneras utan fördröjning, dock inte senare än 14 dagar efter att man har mottagit meddelande om att Köparen har ångrat köpet. Det sker under förutsättning av att varan under samma tid returneras till butiken.
  10. Om Köparen har valt ett annat leveranssätt än det billigaste som butiken erbjuder, behöver Tentast Trade inte ersätta Köparen de utgifter som överstiger den kostnad som skulle ha uppstått i samband med att returen hade levererats på normalt vis.
  11. Pengar betalas tillbaka till samma konto som de har betalats ifrån.
  12. Ångerrätten omfattar inte produkter som har tagits fram med utgångspunkt i Köparens personliga behov och vars emballage Köparen har öppnat.
 8. Hur man reklamerar.
  1. Tentest Trade ansvarar enligt Lag om obligationsrätt, § 218 punkt 2 för att produkter som har köpts från webshopen motsvarar det som står i avtalet och för fel som uppstår upp till två år efter att köparen har mottagit dessa produkter. Inom de första sex månaderna efter att köparen har mottagit varan förmodas det att felet redan existerade vid mottagandet. Det åligger Säljaren att bevisa att så inte var fallet.
  2. Samtliga reklamationer beaktas och vi tar kontakt till Konsumenten vid första möjlighet, dock inte senare än 14 dagar från det att vi har tagit emot reklamationen.
  3. Om fel uppstår måste köparen senast inom två månader meddela säljaren att varan inte motsvarar det i avtalet angivna.
  4. Det rekommenderas att reklamera skriftligen eller på ett sätt där reklamation kan repeteras skriftligen.
   1. Av reklamationen måste framgå: konsumentens namn och kontaktuppgifter, reklamationsdatum, felet med varan eller tjänsten, kravet mot företaget; liksom man måste hänvisa till avtalet eller ett dokument som styrker att det finns en garanti samt bifoga en kopia av detta.
  5. Om den köpta varan inte uppfyller bestämmelserna i avtalet har Köparen rätt att kräva att Säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny vara.
  6. I fall det inte är möjligt att reparera eller ersätta varan eller att Säljaren misslyckas med det eller att reparation eller ersättning av varan medför obefogade olägenheter för konsumenten, har konsumenten rätt att säga upp avtalet och kräva pengarna retur.
  7. Tentest Trade ansvarar inte i följande fall:
   1. försämringen eller skadan på varan är förorsakad av köparen
   2. för skador som har uppstått till följd av onormal användning
   3. Normalt fysiskt slitage på varan till följd av normal användning.
 9. Skydd av personuppgifter
  1. Källan till personuppgifter är att ett kundförhållande har uppstått genom att kunden har registrerat en beställning i webshopen eller har registrerat sig som fast kund.
  2. De registrerade uppgifterna omfattar: förnamn, efternamn, mejladress, telefonnummer, adressen till vilken varan ska skickas, ort, postnummer, land, samtycke till köpeavtalets allmänna bestämmelser, samtycke till mottagande av nyhetsbrev.
  3. Personuppgifterna behandlas av Tentest Trade OÜ, organisationsnummer 10908261, Läike tee 1, Rae vald, 753132, Estland
  4. Tentest Trade delar inte Köparens personuppgifter med tredjeman förutom med leverantörer av transporttjänster som levererar varor till Köparen.
  5. Tentest Trade använder Köparens kontaktuppgifter till reklam och annan information endast om Köparen själv på Tentest Trades hemsida har uttryckt önskemål om att mottaga sådan information.
  6. Köparen har själv möjlighet att avsäga sig mottagandet av reklam på hemsidan.
  7. Köparen har rätt att kontrollera personuppgifter som berör denne och har även rätt ändra dessa samt att be om att dessa uppgifter tas bort från registret.
 10. Ansvar
  1. Om Tentest Trade avsiktligt har brutit mot avtalet har Köparen rätt att kräva ersättning av Tentest Trade för direkta materiella skador som har uppstått i samband med avtalsbrottet. Köparen har därutöver rätt att kräva ersättning för ideell skada.
  2. Tentest Trade ansvarar inte för andra skador som kan uppstå för Köparen och är inte pliktig att ersätta utebliven inkomst, reducerade utgifter eller intäkter i samband med förvärvsverksamhet, försämringar i värdet av andelar eller aktier i bolag eller försämringar i värdet av företag eller andra liknande skador.
  3. Tentest Trade har inget ansvar för skador som drabbar Köparen eller förseningar i leverans av varan till Köparen om skadan eller förseningen av leverans beror på förhållanden som Tentest Trade inte har kunnat påverka.
  4. Åsidosättande av skyldigheter på grund av omständigheter till följd av force majeure räknas om ursäktande och medför inget ansvar.
 11. Tvister
  1. Tvister till följd av beställning och köp av varor som förmedlas av Tentest Trades webshop löses genom förhandlingar.
  2. Om parterna inte når en överenskommelse har Köparen rätt att vända sig till den kommission under estniska Konsumentverket som handlägger konsumenttvister eller till tingsrätten i Harju län.
  3. Till lösning av uppståndna problem inom EU:s medlemsstater ska man vända sig till http://ec.europa.eu/odr.
 12. Disclaimer
  1. Tentest Trade förbehåller sig rätt att annullera köpet om ett av följande fel har inträffat: mänskligt fel ved inknappningen av pris eller tekniskt fel i systemet
  2. På grund av brister i producenternas produktinformation kan det uppstå oklarheter i produktinformationen i Tentest Trades webshop. I sådana fall ansvarar Tentest Trade inte för produktinformationens riktighet.